Smjernice za liječenje hipertenzije. Kada su u liječenju hipertenzije dovoljne samo promjene životnih navika?

Sadržaj

  Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

  smjernice za liječenje hipertenzije hipertenzija uzrokuje simptome i liječenje

  Autor: doc. Nikola Bulj, dr.

  Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT.

  Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba.

  smjernice za liječenje hipertenzije hipertenzija vitaminima

  Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije.

  Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj. Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka.

  spastična mišića je hipertenzija pritužbe hipertenzija

  Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva. Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona.

  ih treba piti vodu u hipertenziji hipertenzija klasifikacija lijek

  Za razliku od smjernica za Eur Heart J.