Arterijska hipertenzija – povišeni krvni tlak

Hipertenzija profesija

Fizički naporan posao i hipertenzija imaju nepovoljan utjecaj na srce Prijašnja istraživanja pokazala su da obavljanje poslova koji zahtijevaju visoki tjelesni napor može povećati rizik od bolesti srca kod žena i muškaraca.

Pagalba sau sukilus kraujospūdžiui

No, u novom istraživanju danski stručnjaci su odlučili ispitati kakvu ulogu u ovome ima visoki krvni tlak — još jedan rizični čimbenik kardiovaskularnih bolesti. U istraživanju je sudjelovalo Rezultati hipertenzija profesija pokazali da u usporedbi hipertenzija profesija onima s normalnim krvnim tlakom koje su obavljale tjelesno umjereno naporne poslove, ispitanice s visokim krvnim tlakom koje hipertenzija profesija obavljale vrlo naporne poslove, imale su gotovo 3 puta veći rizik od razvoja ishemijske bolesti srca.

Procijenjeno je da kombinacija visokog krvnog tlaka i zahtjevnog posla doprinosi javljanju 60 slučajeva ishemijske bolesti srca na hipertenzija profesija Navedena učestalost daleko je veća od one koja hipertenzija profesija mogla očekivati s obzirom na rezultate dosadašnjih istraživanja, stoga su autori zaključili da kombinacija visokog krvnog tlaka i zahtjevnog posla ima znatno veći nepovoljan učinak od samostalnog utjecaja ovih dvaju čimbenika.

Hipertenzija je povišen krvni tlak u arterijskom vaskularnom koritu, odnosno u krvnim sudovima koji nose krv i hranljive tvari do svih organa i dijelova organizma. Na Svjetski dan hipertenzije internista kardiolog prof. Amra Macić - Džanković u izjavi Feni kaže da u hipertenzija profesija hipertenzije nema pravila te da, po njenom iskustvu, ima sve više i mlađih ljudi koji su hipertoničari. To je nezarazna bolest koja uzima sve više maha, kako u svijetu tako i kod nas.

Izvor: European Journal of Preventive Cardiology.