Uloga ljekarnika u liječenju astme - symposium-h2o.com

Hipertenzija u liječenju astme

Alergijska bronhopulmonalna aspergiloza Astma Astma je difuzna upala dišnih putova izazvana različitim pokretačkim podražajima koji dovode do djelomično ili potpuno reverzibilne bronhoopstrukcije.

Simptomi i znakovi su: dispneja, stezanje u prsištu i piskanje. Dijagnoza počiva na anamnezi, fizičkom pregledu i testovima za procjenu plućne funkcije. Liječi se kontrolom pokretačkih faktora i farmakoterapijom.

Najčešće se koriste β—agonisti i inhalacijski kortikosteroidi. Prognoza je dobra ukoliko se terapija pravilno provodi.

vezani članci

Epidemiologija Prevalencija astme je u stalnom porastu od Oko 12—17 milijuna ljudi u SAD—u ima astmu. Od Veća je u muškaraca prije puberteta, dok je u žena veća nakon puberteta. Isto tako, veća je u gradskoj populaciji, posebno među crnačkim i Hispanskim stanovništvom. Smrtnost od astme je također povećana ~ smrtnih slučajeva u SAD—u godišnje. Smrtnost je 5 puta veća u crnaca nego u bijelaca.

Astma je vodeći uzrok hospitalizacije djece i izostanka iz škole. U Etiologija Razvoj astme je multifaktorijalan a ovisi o međudjelovanju većeg broja osjetljivih gena i vanjskih faktora.

Arterijska hipertenzija

U osjetljive gene se ubrajaju oni za T2—pomoćničke stanice TH2 i njihove citokine IL—4, —5, —9 i —13 te nedavno otkriven gen ADAM33, koji može stimulirati glatke mišiće dišnih putova i proliferaciju fibroblasta ili regulirati proizvodnju citokina. Postoje jasni dokazi da su alergeni iz vlastitog doma kućna prašina, žohari, grinje, životinjske dlake kućnih ljubimaca, plijesan i drugi vanjski alergeni pelud odgovorni za nastanak bolesti u djece i odraslih.

Infekcije ili ekspozicije infektivnim agensima hipertenzija u liječenju astme u ranom djetinjstvu mogu stvoriti toleranciju hipertenzija u liječenju astme čak mogu biti zaštitne. Zagađenost zraka nije sasvim povezana s razvojem bolesti iako može biti pokretač pogoršanja astme. Ishrana siromašna vitaminom C i E te ω—3 masnim kiselinama, kao i gojaznost, povezani su sa astmom.

Astma se također povezuje s perinatalnim činiocima kao što su: mlađi uzrast majke, slaba ishrana trudnice, prijevremeni porod, niža porođajna težina i kratkotrajno dojenje.

  • Koji mogu uzrokovati hipertenziju
  • Niže navedeni lijekovi u 2.
  • Hiperparatiroidizam hipertenzija
  • Hipertenzija - PLIVAzdravlje

Sporni su stavovi o utjecaju ekspozicije duhanskom dimu u djetinjstvu. Neke studije idu u prilog tomu da duhanski dim pogoduje razvoju bolesti dok druge tvrde da ekspozicija duhanskom dimu ima protektivan učinak. Ekspozicija NO i isparljivim organskim spojevima u zatvorenom prostoru ukazuje na njihov utjecaj na razvoj reaktivnog disfunkcionalnog sindroma dišnih putova RADSsindroma trajne, reverzibilne opstrukcije dišnih putova u ljudi koji u anamnezi nemaju astmu vidi i str.

SARA VIŠE NEMA ASTMU

Je li RADS odvojen od astme ili je oblik profesionalne astme je dvojbeno, ali oba stanja imaju mnoge sličnosti npr. Patofiziologija i klasifikacija Genetske i komponente vanjske sredine se nalaze u interakciji određujući ravnotežu između loza pomoćničkih stanica T1 TH1 i T2 TH2. Stručnjaci vjeruju kako se djeca rađaju sa sklonošću proalergijskom i proupalnom TH2 hipertenzija u liječenju astme odgovoru, za koji su karakteristični rast i hipertenzija u liječenju astme eozinofila i stvaranje IgE, ali da izlaganje bakterijskim i virusnim infekcijama u ranom djetinjstvu kao i endotoksinima, prebacuje reakciju organizma na TH1 odgovor, što suprimira TH2 stanice i inducira toleranciju.

Trend u razvijenim zemljama k manjim obiteljima s manje djece uz stroge higijenske uvjete života, hipertenzija u liječenju astme pravovremeno cijepljenje djece i primjena antibiotika mogu lišiti djecu ovih TH2 supresora, smanjiti izlaganje štetnim agensima koji izazivaju toleranciju te djelomično objasniti zašto je prevalencija astme u stalnom porastu u razvijenim zemljama higijenska hipoteza.

Hipertrofija glatkih mišića sužava lumen dišnih putova i povećava reaktivnost na alergene, infekcije, iritanse i parasimpatičku stimulaciju koja oslobađa proinflamatorne neuropeptide kao što je tvar C, neurokinin Hipertenzija u liječenju astme i kalcitoninski genski peptid kao i druge pokretače bronhokonstrikcije. Dodatni faktori koji potpomažu hiperreaktivnost bronha su gubitak inhibitora bronhokonstrikcije epitelni faktor relaksacije, prostaglandin E2 i drugih tvari koje metaboliziraju endogene bronhokonstriktore endoproteaze što dovodi do deskvamacije epitela i edema sluznice.

Pojačano stvaranje sluzi i poremećen mukocilijarni transport učinak leukotrijena—upalnih medijatora dovodi do opstrukcije dišnih putova što s perifernom eozinofilijom predstavlja dodatne, klasične, nalaze kod astme kao epifenomen upale dišnih putova. Najčešći pokretači astmatskog napada su alergeni iz hipertenzija u liječenju astme kućne i radne sredinezatim infekcije respiratorni sincicijski virus i virus parainfluence u male djece, GRI i pneumonija u starije djece i odraslihtjelesni napor, naročito u hladnoj spavanje s hipertenzijom suhoj sredini pri naporu se povećava minutna ventilacija pluća pa u donje dijelove pluća ulazi nezagrijan ili suh zrak, što istovremeno smanjuje sadržaj vode u epitelnim stanicama sluznice.

KALENDAR ovulacije

To podražuje završetke n. Gastroezofagealni refluks GERB je odnedavna prepoznat kao čest pokretač astmatskog napada, što se objašnjava refleksnom bronhokonstrikcijom induciranom kiselinom u jednjaku ili mikroaspiracijom kiselog želudačnog sadržaja u dišne putove.

Alergijski rinitis je čest pratilac astme, a nejasno je hipertenzija u liječenju astme li se o dvije različite manifestacije istog alergijskog procesa ili je rinitis zaseban pokretač astme. U prisustvu provokativnih faktora, promjene karakteristične za astmu dovode do reverzibilne opstrukcije dišnih putova i neravnomjerne ventilacije pluća. Relativna perfuzija nadilazi relativnu ventilaciju u opstruiranim dijelovima a alveolarni tlak O2 pada dok alveolarni tlak Hipertenzija vibracija raste.

Većina bolesnika može kompenzirati ovaj problem hiperventilacijom i tako održati PaCO2 ispod normale. Međutim, kod ozbiljnih pogoršanja bolesti, difuzna bronhoopstrukcija dovodi do zarobljavanja zraka.

  • Najčešća je hipertenzija kojoj se ne zna uzrok primarna, esencijalna ; hipertenzija poznata uzroka sekundarna najčešće je udružena s bubrežnim bolestima.
  • Točke na tijelu od hipertenzije
  • Uloga ljekarnika u liječenju astme - symposium-h2o.com
  • Instalacija za liječenje hipertenzije

Dišni mišići nisu u stanju proizvesti dostatnu inspiratornu silu pa se njihov rad povećava. U takvim se okolnostima hipoksemija i pojačan rad pri disanju pogoršavaju pa PaCO2 raste. Nastaje respiratorna i metabolička acidoza što, ako se ne hipertenzija u liječenju astme, može dovesti do respiratornog i srčanog zastoja. Astma se klasificira u 4 kategorije prema težini simptoma—blaga povremena intermitentnablaga trajna perzistentnatrajna, srednje teška i trajna astma teškog stupnja vidi TBL.

Kako je klinički tijek astme promjenljiv, bolesnik može prelaziti iz jedne u drugu kategoriju. Hipertenzija u liječenju astme obzira na kategorije, bolesnik može imati blago, umjereno i teško pogoršanje bolesti. Primjerice, bolesnik s blagom intermitentnom astmom može imati teško pogoršanje koje ugrožava život a zatim dugi vremenski interval bez ikakvih simptoma ili umjerene simptome uz normalnu respiratornu funkciju Izraz, status asthmaticus opisuje težak, snažan i produžen bronhospazam koji je tvrdokoran na terapiju.

Astma i KOBP se ponekad teško mogu razlučiti. Obadvije bolesti imaju slične simptome i slične rezultate testova plućne funkcije, ali se razlikuju po važnim biološkim procesima koji nisu uvijek klinički očigledni. Simptomi i znakovi Bolesnici s blagom, povremenom ili blagom trajnom astmom su u pravilu bez simptoma između epizoda pogoršanja bolesti.

Oni s težom bolešću ili egzacerbacijom tuže se na gušenje, stezanje u prsištu, čujno piskanje i kašalj; u nekih od njih, kašalj može biti jedini simptom bolesti astma s promjenljivim kašljem. Simptomi astme mogu pratiti dnevni ritam a obično se pogoršaju noću i u ranim jutarnjim satima često oko 4 sata ujutro. Mnogi bolesnici s težim oblikom bolesti tuže se baka novine hipertenzija noćna buđenja noćna astma.

Pogoršanja astme vezana za dnevni ritam objašnjavaju se stupnjem bronhalne reaktivnosti koja ovisi o tonusu n.

Hipertenzija

Noćna i ranojutarnja hipereaktivnost dišnih putova tumači se većom izloženošću alergenima iz posteljine, ležanjem u krevetu, rashlađivanjem dišnih putova obično uslijed disanja na usta i GERB—om. Pad sistoličkog tlaka u inspiriju i korištenje pomoćne dišne muskulature nastaje pri velikom negativnom intratorakalnom tlaku. Piskanje u prsištu može biti izraženo u obadvije faze disanja ili hipertenzija u liječenju astme u ekspiriju.

Bolesnici s teškom bronhoopstrukcijom ne moraju imati čujno disanje tzv.

Simptomatski i temeljni lijekovi u liječenju astme

Na RTG—u pluća rijetko se viđa pneumotoraks i pneumomedijastinum. Simptomi i znakovi nestaju između akutnih napada bolesti, mada se tiho piskanje u prsima može čuti tijekom forsiranog ekspirija, nakon opterećenja, a u nekih asimptomatskih bolesnika i u miru.

Hiperinflacija pluća može da promijeni torakalni zid u bolesnika s dugotrajnom i i nekontroliranom astmom, dajući mu bačvast oblik. Svi simptomi i znakovi su nespecifični, reverzibilni ako se pravovremeno poduzme liječenje a u pravilu ih izaziva ekspozicija jednom ili većem broju okidača.

Uloga ljekarnika u liječenju astme

Dijagnoza Dijagnoza hipertenzija u liječenju astme na anamnezi i fizikalnom pregledu, a potvrđuje se testovima plućne funkcije.

Treba prepoznati osnovne uzroke bolesti ali je isto tako važno isključiti bolesti koje uzrokuju piskanje u prsištu. Testovi za mjerenje plućne funkcije: Bolesnike u kojih se sumnja na astmu treba podvrći testovima za mjerenje plućne funkcije radi potvrde i kvantifikacije težine i reverzibilnosti bronhoopstrukcije.

Vjerodostojnost kvaliteta podataka o plućnoj funkciji ovisi o suradljivosti i uloženom naporu pa zahtijeva obuku bolesnika prije izvođenja testova. Bronhodilatatore treba ukinuti prije testiranja: β—agoniste kratkog djelovanja 6 h prije, npr. Spirometriju vidi Pogl. FVC također može biti snižen. Mjerenje plućnih volumena može otkriti povećanje rezidualnog kapaciteta zbog hipertenzija u liječenju astme zraka. Spirometriju treba ponoviti bar jednom godišnje dokazanim astmatičarima radi praćenja progresije bolesti.

Krivulju protok—volumen također treba ponovo razmotriti kako bi se dijagnosticirala ili isključila disfunkcija glasnica, čest uzrok opstrukcije gornjih dišnih putova, koja oponaša astmu.

Liječenje teške astme

Bronhoprovokacijski test metakolinom udišu se metakolin ili histamin, adenozin, bradikinin ili u opterećenju služi za izazivanje bronhoopstrukcije. Indiciran je kad se sumnja na astmu a bolesnik ima normalan uredan nalaz spirometrije i normalnu krivulju protok—volumen, kod varijante astme s kašljem i kad nema kontraindikacija. Međutim, pad FEV1 može biti odgovor na ove lijekove propisane za druge bolesti, npr.