Lijekovi u trudnoći - PLIVAzdravlje

Benzodiazepini u hipertenzije

Sadržaj

  LORTANDA filmom obložene tablete letrozol Adjuvantno benzodiazepini u hipertenzije ranog stadija invazivnog karcinoma dojke u žena u postmenopauzi pozitivnog na hormonske receptore. Produženo adjuvantno liječenje invazivnog karcinoma dojke ovisnog o hormonima u žena u postmenopauzi koje su prethodno primile standardnu adjuvantnu terapiju tamoksifena tokom 5 godina. Lijek prvog izbora u žena u postmenopauzi s uznapredovalim karcinomom dojke ovisnim o hormonima.

  povrća hipertenzija

  Uznapredovali karcinom dojke nakon relapsa ili progresije bolesti, u žena s prirodno ili umjetno induciranim endokrinim statusom postmenopauze, koje su prethodno liječene antiestrogenima.

  Neo-adjuvantno liječenje za žene benzodiazepini u hipertenzije postmenopauzi s karcinomom dojke i pozitivnim hormonskim receptorima, negativnim na HER-2 kada primjena hemoterapije nije prikladna te hitna operacija nije indicirana. Opisi lijekova i drugih proizvoda služe upoznavanju benzodiazepini u hipertenzije osobina i nisu prodajni katalog.

  Tekst opisuje lijek koji se može izdavati isključivo na recept.

  odrediti liječenje hipertenzije

  Prikladnost primjene lijeka kod pojedinog bolesnika može procijeniti samo ljekar. Za sve dodatne informacije obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

  benzodiazepini u hipertenzije

  Prijava neželjenih dejstava.