Posts tagged with "HIPERTENZIJA"

Udžbenika hipertenzija

Što je hipertenzija?

Pošaljite upit Ova knjiga na udžbenika hipertenzija način pristupa problematici prevencije, dijagnostike i liječenja moždanog udara. Tema je obrađena tako da omogućuje razumijevanje patofiziologije i anatomije moždanog udara, prepoznavanje promjenjivih i nepromjenjivih čimbenika rizika za moždani udar, mogućnosti primarne i sekundarne prevencije, uz moderan pristup dijagnostici i liječenju.

masaža i pogoršanja hipertenzije, tablete u početnoj hipertenzije

Knjiga se sastoji udžbenika hipertenzija 24 poglavlja i dodatka: Primarna i sekundarna prevencija moždanog udara. Obiluje mnoštvom slika i tablica, građa je zasniva na medicini temeljenoj na dokazima, uz udžbenika hipertenzija velikog broja najnovijih literaturnih podataka.

udžbenika hipertenzija

U prvom je poglavlju prikazana anatomija moždane cirkulacije te poremećaji fiziologije i moždanog metabolizma koji nastaju u slučaju disfunkcije, kao i posljedične kliničke manifestacije. Poglavlje o epidemologiji moždanog udara daje prikaz stanja u Hrvatskoj i u svijetu.

bilo hipertenzija izlječiva blato terapija za hipertenziju

Poglavlje o arterijskoj hipertenziji kao čimbeniku rizika za moždani udar udžbenika hipertenzija na važnost regulacije krvnog tlaka u prevenciji moždanog udara mjere primarne i sekundarne prevencije. Utjecaj fibrilacije atrija na moždani udar prikazan je u sljedećem poglavlju s mogućnošću njegova zbrinjavanja, posebno u starijoj populaciji kod koje je do sada bilo teško uvesti antikoagulantnu terapiju, no s dolaskom novih lijekova, otvaraju se nove terapijske mogućnosti.

Arhiva članaka HRsvijet.net

Dijabetes kao čimbenik rizika istaknut je u posebnom poglavlju, navedene su nove terapijske udžbenika hipertenzija, te pored korekcije same šećerne bolesti korekcija i drugih čimbenika rizika u toj specifičnoj populaciji. Poglavlje o genetici moždanog udara daje uvid u potencijalne genetičke poremećaje koji bi mogli biti u podlozi moždanog udara; od posebnog je interesa populacija bolesnika mlađe životne dobi kod koje je nužno planirati prevenciju.

E-mail Povišeni arterijski tlak udžbenika hipertenzija je od najčešćih dijagnoza i prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, vodeći rizični čimbenik smrti na planeti. Na pripravke za snižavanje tlaka troše se golema novčana sredstva jer zauzimaju najviša mjesta na ljestvici najprodavanijih farmaka. Zanimljivo je da hvaljena medicinska znanost još uvijek nije uspjela objasniti uzrok vodeće bolesti današnjice. Hipertenzija je prihvaćena kao takva, čime su razmišljanja i napori usmjereni njezinu izlječenju stavljeni na stranu, a pozornost ograničena tek na regulaciju tlaka.

Velika istraživnja pokazala su povezanost migrene i moždanog udara, stoga je i u ovoj udžbenika hipertenzija posebno poglavlje o primarnim glavoboljama udžbenika hipertenzija moždanom udaru. Posebna pažnja posvećena je i bolesnicima s kroničnim udžbenika hipertenzija bubrega i s moždanim udarom, jer je posrijedi stanje koje zahtijeva poseban terapijski pristup.

udžbenika hipertenzija

Poglavlje o udžbenika hipertenzija slici ishemijskoga moždanog udara posvećeno je kliničkim manifestacijama i klasifikaciji, a u svrhu boljeg dijagnostičkoga i terapijskoga zbrinjavanja. Sljedeća se poglavlja odnose na neuroradiolške mogućnosti prikaza moždanog udara, na metode ultrazvučnog prikaza krvnih žila glave i vrata, EEG i evocirane potencijale u dijagnostici moždanog udara te planiranje mjera primarne i sekundarne prevencije.

Doktori savjetovali - Šta u momentu povišenog krvnog pritiska

Liječenje moždanog udara, posebno arterijske hipertenzije u akutnom moždanom udaru te Jedinice za prehrana kod dijabetesa hipertenzije udžbenika hipertenzija udara obrađeni su u zasebnim poglavljima, a ukazuju na principe modernog zbrinjavanja bolesnika s moždanim udarom. Najčešće posljedice moždanog udara, dijagnostika te mogućnosti njihova zbrinjavanja opisane su u poglavljima koja slijede — epilepsija, depresija, vaskularni kognitivni poremećaji.

Visoki krvni tlak hipertenzija Što je hipertenzija? Humani krvožilni sustav je hidraulički krug se sastoji od pumpe srca udžbenika hipertenzija, razgranate cjevovoda arterija, kapilara, vene i regulacija. Njegov glavni zadatak je dostaviti kisik u tkiva. Glavni uvjeti pravilan dotok krvi u bilo kojem organu su uglavnom dvije: dovoljno srčani izlaz neometan hranjenja arterije Tijelo regulacija krvnog tlaka za kratkoročno nije prioritet.

Mogućnostima rehabilitacije nakon moždanog udara te primarnoj i sekundarnoj prevenciji moždanog udara posvećena su završna poglavlja. Na detaljan i suvremen način prikazani su osnovni mehanizmi nastanka moždanog udžbenika hipertenzija, kao i najnovije mogućnosti dijagnostike te zbrinjavanja moždanog udara i njegovih posljedica.

Također je od iznimne važnosti prikaz metoda rehabilitacije udžbenika hipertenzija moždanog udara te udžbenika hipertenzija primarne i sekundrane prevencije.

Knjiga je namijenjena studentima dodiplomske i poslijediplomske nastave na medicinskim i stomatološkim fakultetima, zdravsvenim veleučilištima, specijalizantima neurologije, ali i svim liječnicima koji se susreću s ovom problematikom.