Ni djeca nisu pošteđena hipertenzije 1. dio | symposium-h2o.com

Akutna skrb u djece s hipertenzijom

Sadržaj

  Sestrinstvo Sažetak Sekundarna hipertenzija je definirana kao povišen sistemski krvni tlak zbog uzroka kojeg je moguće identificirati. Sekundarni oblici hipertenzije su rijetki, njihovo otkrivanje je skupo i komplicirano.

  poslastica hipertenzija video

  Izrazito akutna skrb u djece s hipertenzijom vaţno liječenje sekundarne hipertenzije u što ranoj dobi, što govori da je rano prepoznavanje i liječenje sekundarne hipertenzije vaţno kako bi umanjilo ireverzibilne promjene na krvnim ţilama. Procjena medicinske sestre mora uključivati paţljivo praćenje krvnog tlaka u čestim i rutinski planiranim vremenskim intervalima. Ako je pacijent na antihipertenzivnim lijekovima, procjenjuje se krvni tlak kako bi se odredila učinkovitost i otkrila promjena krvnog tlaka.

  akutna skrb u djece s hipertenzijom

  Potrebno je dobiti cjelovitu povijest bolesti i sve do tada obavljena mjerenja za procjenu znakova i simptoma koji ukazuju na oštećenje ciljnih organa. Vaţno je obratiti paţnju na brzinu, ritam i karakter apikalnih i perifernih pulsacija.

  akutna skrb u djece s hipertenzijom

  Cilj skrbi usmjeren je na sniţavanje i kontrolu krvnog tlaka bez štetnih učinaka i bez nepotrebnih komplikacija hipertenzija izoliran troškova.

  Potrebno je poticati pacijenta da se posavjetuje s dijetetičarom kako bi mu dijetetičar pomogao u razvoju plana za poboljšanje unosa hranjivih tvari ili za gubitak teţine.

  vježbe za hipertenziju i aritmije sindrom mišićnog hipertonijom

  Vaţno je poticati bolesnika na ograničavanje unosa natrija i masnoća, naglasiti da povećanje unosa voća i povrća će pozitivno utjecati na njegovo opće zdravstveno stanje i na kontrolu hipertenzije.

  Ključne riječi.

  lijekovi s sistoličkom hipertenzijom sposobnost s hipertenzijom