Свежие записи

Hipertenzije i statini

Antihipertenzivi i statini u prevenciji moždanog udara - 2. dio - symposium-h2o.com

Literatura Statini U nastanku ateroskleroze povišene vrijednosti lipida imaju velik značaj, a pogotovo povišene vrijednosti ukupnog i LDL kolesterola. Statini su lijekovi koji blokiraju ključni enzim 3-hidroksimetil-glutaril-koenzimA HMG-CoA reduktazu u sintezi kolesterola i na taj način učinkovito smanjuju koncentraciju kolesterola.

hipertenzije i statini

Gotovo sva velika, randomizirana, dvostruko mišljenja za liječenje hipertenzije i placebom kontrolirana klinička ispitivanja sa statinima jasno su pokazala da se tim lijekovima mogu spriječiti cerebrovaskularni događaji i smrtnost.

Rezultati Scandinavian Simvastatin Survival Study 4S jasno su potvrdili povoljan učinak snižavanja koncentracije kolesterola na kardiovaskularni rizik nakon preboljelog srčanog infarkta te u bolesnika s anginom pectoris. Placebo-kontrolirana LIPID studija Long-term Intervention with Pravastatin in Ischemic Disease ispitivala je učinak pravastatina na mortalitet od koronarne srčane hipertenzije i statini u bolesnika s preboljelim infarktom miokarda i nestabilnom anginom pectoris.

U ASAP studiji Aggresive versus conventional lipid lowering on atherosclerosis progression in familial hypercholesterolemia uspoređivao se učinak između pojedinih statina. Prospektivno praćenje IMT u karotidnim arterijama tijekom 2 godine pokazalo je da se kod ispitanika koji su uzimali atorvastatin IMT značajno smanjila, za razliku od onih iz grupe koji su uzimali simvastatin. Bolesnici su randomizirani u grupu koja je uzimala atorvastatin ili u placebo grupu i bili praćeni tijekom 3.

HPS Heart Protection Study studija uključila je u ispitivanje bolesnike kod kojih je bilo malo izravnih dokaza o potencijalnoj koristi od uzimanja statina dijabetičari, starije osobe, osobe s normalnim vrijednostima kolesterola.

Bolesnici su dobivali 40 mg simvastatina ili placebo, a praćeni su prosječno 5 godina. Objavljena je i meta-analiza koja je uključila kratkoročne, randomizirane placebo-kontrolirane studije o utjecaju statina na redukciju LDL kolesterola i 58 randomiziranih studija o utjecaju redukcije kolesterola hipertenzije i statini ishemičku bolest srca i moždani udar i 9 kohortnih studija pokazala je da statini mogu smanjiti koncentraciju LDL čestica za 1.

Statini u kombinaciji s tjelovježbom najbolja opcija za snižavanje povišenog kolesterola

Učinak statina Pretpostavlja se da uz smanjivanje koncentracije kolesterola, statini mogu poboljšati vazodilataciju i stabilizirati plak. Čini se da postoji statistička povezanost između povišenog LDL-a i sniženog HDL kolesterola i ishemijskog moždanog udara te smanjenja vaskularnog rizika uz primjenu statina u bolesnika s koronarnom bolesti srca.

Dokazi upućuju da statini smanjuju progresiju plaka, a redukcija ukupnog kolesterola u serumu smanjuje incidenciju moždanog udara.

Povišen apolipoprotein B apoB važan je faktor rizika za koronarnu bolest srca a poremećena regulacija metabolizma lipoproteina koji sadržavaju apoB, povezana je s progresijom ateroskleroze. Statini smanjuju koncentraciju cirkulirajućeg aterogenog apoB-lipoproteina smanjujući produkciju VLDL u jetri.

Antihipertenzivi i statini u prevenciji moždanog udara - 1. dio - symposium-h2o.com

Pretpostavlja se da uz smanjivanje koncentracije kolesterola, statini mogu hipertenzije i statini vazodilataciju, povećavajući bioraspoloživost dušičnog oksida te da mogu stabilizirati plak, smanjujući upalni odgovor u stijenci krvne žile. Nadalje, statini mogu umanjiti stvaranje krvnog ugruška, smanjujući adheziju trombocita na rupturiranom plaku, djelujući preko vanjskog puta aktivacije koagulacije.

ono što može i ne može imati hipertenziju hipertenzija i vitamin c.

Statini posjeduju antiupalna svojstva te reduciraju akumulaciju upalnih stanica u aterogenom plaku, inhibiraju funkciju trombocita te poboljšavaju vaskularnu funkciju endotela povećavajući koncentraciju dušičnog oksida.

Liječenje hipertenzije i hiperkolesterolemije u primarnoj i sekundarnoj prevenciji Liječenje hipertenzije i hiperkolesterolemije ima važnu ulogu u primarnoj i sekundarnoj prevenciji moždanog udara. Liječenje hipertenzije i statini i hiperkolesterolemije ima važnu ulogu u primarnoj i sekundarnoj prevenciji moždanog udara. Rezultati velikih randomiziranih kliničkih studija pouzdano su pokazali da je sniženje krvnog tlaka i povišenog kolesterola povezano sa značajnim smanjenjem rizika od nastanka moždanog udara.

Свежие комментарии

ACE inhibitori i blokatori angiotenzinskih receptora mogu poboljšati funkciju endotela i usporiti progresiju ateroskleroze. Antagonisti kalcijevih kanala koji su visoko lipofilni imaju i neka antioksidativna svojstva. Rezultati na životinjskim modelima pokazali su da statini reduciraju oksidaciju i ulaz LDL čestica u stanice arterijske stijenke. Amlodipin, lacidipin i nifedipin suprimiraju stvaranje trombocita u bolesnika koji boluju od hipertenzije i imaju potencijalna anti-aterosklerotična svojstva.

Uz redukciju koncentracije hipertenzije i statini, statini pospješuju vazodilataciju, stabiliziraju plak, utječu na upalni odgovor u endotelnim stanicama, smanjuju stvaranje krvnih ugrušaka hipertenzije i statini smanjuju adheziju trombocita na rupturiranom plaku.

Statini: Novije spoznaje o učinkovitosti i terapijskim indikacijama Prosinac 23, Prof. Josip Vincelj dr.

Ostala anti-aterosklerotska svojstva statina uključuju smanjenje akumulacije upalnih stanica u plaku, inhibiciju proliferacije glatkih hipertenzije i statini stanica krvne stijenke, inhibiciju funkcije trombocita i poboljšanje vaskularne funkcije endotelnih stanica. Na temelju navedenog, možemo pretpostaviti da bi šira primjena novijih antihipertenziva i statina hipertenzije i statini značajno poboljšati prevenciju moždanog udara.

Literatura 1. Stroke - diagnostic and therapeutic guidelines. Acta Clin Croat ;41 Suppl 4 Lancet ; JAMA ; Randomized trial of a perindopril-based blood-pressure-lowering regimen among individuals with previous stroke or transient ischemic attack.

Lancet ; LONN E. Angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers in atherosclerosis. Curr Atheroscler Rep ; Effects of an angiotensin-converting-enzyme inhibitor, ramipril on cardiovascular events in high-risk patients. N Engl J Med ; Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Intervention for Endpoint reduction in hypertension study LIFE : a randomized trial against atenolol.

Ovom izmjenom 3 puta više stanovnika mlađih od 45 prelazi u bolesnu grupu Visok krvni tlak je jedno od zlatnih područja farmaceutske industrije. A sada će sjaj biti još jači. Ovom izmjenom hipertenzije i statini puta više stanovnika mlađih od 45 prelazi u bolesnu grupu, a skoro pola ukupne populacije sada boluje od hipertenzije. Eto, novi bolesnici preko noći, doslovno milijuni novih. Mnogo više lijekova u opticaju, mnogo više terapija koje faktički traju doživotno.

J Hypertens ; Calcium antagonists and atherosclerosis protection in hypertension. Am J Ther ; Evidence for a synergistic effect of calcium channel blockers with lipid-lowering therapy in retarding progression of coronary atherosclerosis in symptomatic patients with normal to moderately raised cholesterol levels.

Jogom protiv hipertenzije

Arterioscler Thromb Vasc Biol ; Am J Cardiol ; The Verapamil in Hypertension and Atherosclerosis Study VHAS : results of long-term randomized treatment with hipertenzije i statini verapamil or chlorthalidone on carotid intima-media thickness. Effect of amlodipine on the progression of atherosclerosis and the occurrence of clinical events.

Оставить комментарий

Circulation ;26; European Lacidipine Study on Atherosclerosis investigators. Calcium antagonist lacidipine slows down progression of asymptomatic carotid atherosclerosis: principal results of the European Lacidipine Study on Atherosclerosis Hipertenzije i statini randomized, double-blind, long-term trial.

Circulation ; Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration Effects of ACE inhibitors, calcium antagonists, and other blood-pressure-lowering drugs: results of prospectively designed overviews of randomised trials. The role of blood pressure lowering before and after stroke. Curr Opin Neurol ; Arterial hypertension and ischaemic stroke. Acta Neurol Scand ; Detrimental effect of blood pressure reduction in the first 24 hours of acute stroke onset.

Snižavanje kolesterola i novi zdravstveni rizici

Neurology ; Serum cholesterol levels and six-year mortality from stroke hipertenzije i statinimen screened for the multiple risk factor intervention trial N Engl J Med ; Serum cholesterol and mortality among Japanese-American men. The Honolulu Hawaii Heart Program. Arch Intern Med ; Serum cholesterol concentration and coronary heart disease in population with low cholesterol concentrations.

BMJ ; Plasma cholesterol concentration and mortality. The Whitehall Study. Prospective investigations: the Framingham study and the epidemiology of stroke. Adv Neurol hipertenzije i statini Heart Protection Study Colaborative Group. A randomized placebo controlled trial.

Statini u hipertenziji s normalnim kolesterolom

Effects of simvastatin on ishemic signs and symptoms in the Scandinavian Simvastatin Survival Study 4S. Am J Cardiol ; Scandinavian Simvastatin Survival Study Group. Randomised trial of cholesterol lowering in patients with coronary heart disease: The Scandinavian Hipertenzije i statini Survival Study 4S. The Care Investigators. Pravastatin therapy and the risk of stroke. Effect of aggressive versus conventional lipid lowering on atherosclerosis progression in familial hypercholesterolemia ASAP : a prospective, randomized, double-blind trial.

Curr Med Res Opin ; High dose atorvastatin after stroke or transient ischemic attack. Quantifying effect of statins on low hipertenzije i statini lipoprotein cholesterol, ischaemic heart disease, and stroke: systematic review and meta-analysis.

Statini: Novije spoznaje o učinkovitosti i terapijskim indikacijama

Statins and stroke. Therapie ; New dimension of statin action on ApoB atherogenicity. Clin Cardiol ;26 Suppl 1 :I7-I The use of statins in acute coronary syndromes: the mechanisms behind the outcomes. The lipid and non-lipid effects of statins. Pharmacol Ther ; Could new antihypertensive and lipid lowering drugs prevent second stroke?

Antihipertenzivi i statini u prevenciji moždanog udara - 1. dio

Outcomes in hypertensive patients at high cardiovascular risk treated with regimens based on valsartan or amlodipine. Primary prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in type 2 diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study CARDS : multicentre randomized placebo-controlled trial.

Reiner Ž.

hipoteza bezrazložna hipertenzija

Ateroskleroza hipertenzije i statini moždani udar. Liječ Vjesn ; Supl. Hipertenzija u primarnoj i sekundarnoj prevenciji moždanog udara.

sartana lijekovi za liječenje hipertenzije on umire u svijetu od hipertenzije

Arterijska hipertenzija u obiteljskoj medicini. Medix ;