ISTRAŽIVANJE - PREURANJENA MENOPAUZA

Bolje klinike liječenje hipertenzije, DANAS SU ZAISTA - ČAROBNI

Sadržaj

  Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

  bolje klinike liječenje hipertenzije brusnice terapeutska svojstva hipertenzije

  Autor: doc. Nikola Bulj, dr.

  Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT. Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba.

  Uspjeh liječenja hipertenzije ovisi o suradnji bolesnika i liječnika Objavljeno

  Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije. Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj.

  bolje klinike liječenje hipertenzije srce kolitis razlog

  Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka. Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva. Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje bolje klinike liječenje hipertenzije.

  Za razliku od smjernica za Eur Heart J.

  faza 3 rizik hipertenzije 3 lijekovi za hipertenziju starije osobe